laatste nieuws: onderzoek overzicht
Nanoblaasjes die medicijnen naar de goede plek in het lichaam transporteren. Dat is het doel. Op 24 september publiceerden chemici en fysici van de Radboud Universiteit en FOM een belangrijke tussenstap in Nature Communications: het is gelukt om de blaasjes in een reversibel proces te openen en te sluiten met behulp van een magneet. Lees verder
Figuur 1. Fotonisch kristal Wetenschappers van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie aan de Universiteit Twente hebben een nieuw soort trilholte ontworpen dat als gevangenis voor fotonen dient. De holte begrenst licht binnenin een fotonisch kristal. De kristallen hebben een vergelijkbare structuur met atomen die in diamanten edelstenen zijn gerangschikt. Het begrenzen van fotonen heeft vele toepassingen in optica (efficiënte miniatuurlasers en leds), communicatietechnologie (on-chip opslag van informatie) en zelfs in life sciences (minutieuze, gevoelige sensoren van farmaceutische materialen). Het onderzoek, dat mede is gefinancierd door FOM, verschijnt in Physical Review B. Lees verder
Figuur 1. Logo International Year of the Light 2015 (IYL2015) De Nederlandse organisatie van het Internationaal Jaar van het Licht 2015 (IYL2015) heeft de ontwerper Rogier van der Heide benoemd tot ambassadeur. Hiermee krijgt de Stichting International Year of Light 2015 NL een gezicht dat ook internationaal zeer bekend is in de wereld van verlichting en lichtontwerp. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls
- Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- Wedstrijd 1000 Euro Proefjes: deadline 30 september 2014
- Travel grant LNVH Distinguished Women Scientists Fund: deadline 1 oktober 2014
- Take-off vroegefasefinanciering: deadline 1 oktober 2014
- Registratie Physics with Industry 2014: deadline 3 oktober 2014
- FOM stelt 25 toegangskaarten beschikbaar voor het Sunday-congres: deadline 25 oktober 2014 
- NTvN-prijsvraag - Schrijf een artikel over je promotieonderzoek: deadline 1 december 2014
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- MyFOM-People
- FOM expres juli 2014
- FOM Personnel News September 2014
- Trainingsaanbod voor oio's
- Akkoord over nieuwe FOM uitvoeringsregelingen (UVR) 2014-2017

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube

Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------