laatste nieuws: onderzoek overzicht
Figuur 1. Artist impression Onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF en het California Institute of Technology hebben een nieuwe methode ontdekt voor het genereren van elektrische spanning met licht. Met behulp van minutieus ontworpen metalen nanocircuits konden zij licht effectief invangen en omzetten in een elektrische spanning van 100 millivolt. De onderzoeksresultaten verschijnen op 30 oktober in het tijdschrift Science. Lees verder
Figuur 1. RNA-molecuul Onderzoekers van de TU Delft en de Stichting FOM hebben ontdekt dat het RNA-molecuul, een essentiële bouwsteen van de moleculaire biologie, soms anders reageert op krachten en verdraaiingen dan het verwante DNA-molecuul. Deze bevindingen zijn met de huidige modellen van DNA en RNA niet te verklaren. De resultaten, onlangs online gepubliceerd in het tijdschrift PNAS, geven voor het eerst een compleet beeld van de manier waarop dubbelstrengs RNA reageert op krachten en torsie. Lees verder
Figuur 1. Guus Rijnders (links) en Dave Blank (rechts) De FOM Valorisatie Prijs 2014 gaat naar prof.dr.ing. Dave Blank en prof.dr.ing. Guus Rijnders, beiden toponderzoeker bij het MESA+ instituut voor Nanotechnologie aan de Universiteit Twente. "Zij zijn excellente bruggenbouwers tussen diverse wetenschapsgebieden, tussen wetenschap en ondernemerschap, en tussen wetenschap en maatschappij", aldus de jury. Dr. Mark Beker krijgt de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2014 voor een hoofdstuk in zijn proefschrift waarin hij de invloed van seismische grondbewegingen op gravitatiegolfdetectoren beschrijft. Beide prijzen worden op 20 januari 2015 uitgereikt tijdens het congres Physics@FOM Veldhoven. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls
- Europese Joint Transnational Call FLAG-ERA Graphene: deadline 27 januari 2015
- Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- Registratie voor Physics@FOM 2015: deadline 14 november 2014
- Registratie masterclasses Physics@FOM 2015: deadline 14 november 2014
- NTvN-prijsvraag - Schrijf een artikel over je promotieonderzoek: deadline 1 december 2014
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- MyFOM-People
- FOM expres juli 2014
- FOM Personnel News september 2014
- Trainingsaanbod voor oio's
- Akkoord over nieuwe FOM uitvoeringsregelingen (UVR) 2014-2017

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube

Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------