laatste nieuws: onderzoek overzicht
Figuur 1. FOM-jaarverslagen 2014 De FOM-jaarverslagen 2014 zijn gereed. Als u een gedrukte versie van een van de verslagen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Béatrice Bullinga. Lees verder
Figuur 1. Ondertekening MoU Het FOM-instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER en het bedrijf Syngaschem BV gaan samenwerken aan opslag van groene stroom in de vorm van kunstmatige brandstoffen. Dat spraken directeuren prof. Hans Niemantsverdriet van Syngaschem en Richard van de Sanden van DIFFER op 16 april 2015 af in een memorandum of understanding. Voor optimale samenwerking verhuist Syngaschem's Eindhovense onderzoeksteam naar het nieuwe onderzoeksgebouw van DIFFER op het TU/e Science Park. Lees verder
Organogram Op maandag 13 april heeft NWO de nieuwe strategienota gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker van OCW. Bij deze gelegenheid zijn ook de contouren geschetst van de nieuwe NWO-organisatie. Vier domeinen gaan de hoofdstructuur vormen, waaronder één breed bètadomein. De NWO-instituten worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte beheerseenheid. Dit betekent een opsplitsing van de huidige FOM-organisatie. Het granting deel zal samen met de Chemische Wetenschappen, Astronomie, Wiskunde, Informatica, en Aard- en Levenswetenschappen het nieuwe bètadomein vormen. Het deel van FOM dat nu de FOM-instituten beheert staat model voor en wordt deel van het nieuwe NWO-organisatieonderdeel dat alle NWO-instituten gaat beheren en ondersteunen. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls
- For Women in Science-beurzen: deadline 10 mei 2015
Investeringen NWO-groot: deadline 19 mei 2015, 13.59 uur
- High Tech Materials call voorjaar 2015: deadline 8 juni 2015, 13.00 uur 
- Vierde call Europese M-ERA.NET: deadline 9 juni 2015, 12.00 uur
- Tweede call voor nieuwe tenure track posities binnen 'Computational sciences for energy research' initiatief: deadline 14 september 2015
Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- Dien uw vraag in voor de Nationale Wetenschapsagenda! Deadline 1 mei 2015
- Indienen suggesties focussessies Physics@FOM Veldhoven 2016: deadline 27 mei 2015
- Abstracts indienen voor DutchBiophysics 2015: deadline 1 juni 2015
- Registreren voor DutchBiophysics 2015: deadline 28 augustus 2015, 12.00 uur
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- Tips for foreigners
- MyFOM-People
FOM expres april 2015
- Cao-Onderzoekinstellingen 2015 definitief akkoord
FOM Personnel News maart 2015
- Gunstige arbeidsvoorwaarden voor vrouwen
- trainingsaanbod voor oio's
- Akkoord over nieuwe FOM uitvoeringsregelingen (UVR) 2014-2017

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube
Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------