laatste nieuws: onderzoek overzicht
Figuur 1. Guus Rijnders (links) en Dave Blank (rechts) De prestigieuze FOM Valorisatie Prijs 2014 gaat naar prof.dr.ing. Dave Blank en prof.dr.ing. Guus Rijnders, beiden toponderzoeker bij het MESA+ instituut voor Nanotechnologie aan de Universiteit Twente. "Zij zijn excellente bruggenbouwers tussen diverse wetenschapsgebieden, tussen wetenschap en ondernemerschap, en tussen wetenschap en maatschappij", aldus de jury. Dr. Mark Beker krijgt de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2014 voor een hoofdstuk in zijn proefschrift waarin hij de invloed van seismische grondbewegingen op gravitatiegolfdetectoren beschrijft. Beide prijzen worden op 20 januari 2015 uitgereikt tijdens het congres Physics@FOM Veldhoven. Lees verder
Figuur 1. Actinevezel Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF en het Duitse Forschungzentrum Jülich hebben ontdekt waarom polymeren in een oplossing vloeibaar worden wanneer je de oplossing roert. Zij ontdekten dat de polymeerstructuur, een kluwen van spaghettislierten, verandert in keurige boogvormige filamenten die langs elkaar schuiven. De vondst kan helpen om biologische processen, zoals stromingen in de cellen van embryo’s, beter te begrijpen. De resultaten van het onderzoek zijn op 9 oktober 2014 gepubliceerd in Nature Communication. Lees verder
Figuur 1. Nobelprijs De Nobelprijs voor de Natuurkunde 2014 gaat naar drie Japanners, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano & Shuji Nakamura voor de uitvinding van efficiënte blauwe leds. Deze waren lange tijd de missende kleur, om met blauwe en groene leds energiezuinige witte ledverlichting te kunnen maken. De Nobelprijs wordt op 10 december 2014 in Stockholm uitgereikt. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls
- Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- FOM stelt 25 toegangskaarten beschikbaar voor het Sunday-congres: deadline 25 oktober 2014 
- Registratie voor Physics@FOM 2015: deadline 14 november 2014
- Registratie masterclasses Physics@FOM 2015: deadline 14 november 2014
- NTvN-prijsvraag - Schrijf een artikel over je promotieonderzoek: deadline 1 december 2014
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- MyFOM-People
- FOM expres juli 2014
- FOM Personnel News September 2014
- Trainingsaanbod voor oio's
- Akkoord over nieuwe FOM uitvoeringsregelingen (UVR) 2014-2017

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube

Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------