laatste nieuws: onderzoek overzicht
AFM-opnamen Scheikundigen van de Universiteit Utrecht en collega's uit Tsjechië hebben voor het eerst de elektronenverdeling in één enkel molecuul zichtbaar weten te maken. De elektronenverdeling in een molecuul is sterk bepalend voor het verloop van chemische reacties. "In feite hebben we nu dan ook alle tools in handen om rechtstreeks individuele chemische reacties tussen twee moleculen te bekijken", aldus de Utrechtse onderzoeksleider dr. Ingmar Swart. Tot nu toe kunnen onderzoekers het verloop van een reactie alleen indirect afleiden uit informatie over minimaal tientallen moleculen. De resultaten van het onderzoek zijn 27 mei 2016 gepubliceerd in Nature Communications. Lees verder
Cover FOM expres mei 2016 Deze week valt het nieuwste nummer van relatiemagazine FOM expres op de deurmat. Deze eerste uitgave in 2016 telt maar liefst 24 pagina's, waarin het grootste wetenschapsnieuws van de afgelopen maanden centraal staat: zwaartekrachtsgolven bestaan en zijn te meten. In een dubbelinterview lichten onderzoekers Jo van den Brand en Chris Van Den Broeck deze ontdekking uitgebreid toe. Lees verder
Uitreiking Eindrapportage Sectorplan Natuur- en Scheikunde Het Sectorplan natuur- en scheikunde bewijst zijn nut. De Commissie Breimer beveelt nieuwe inspanningen aan. Minister Bussemaker zegt toe de tijdelijke financiering van 20 miljoen euro om te zetten in een structurele financiering.

Vanaf 2011 tot 2016 stelde het ministerie van OCW jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar om de natuur- en scheikunde in Nederland op een hoger niveau te brengen. De Commissie Breimer zag toe op de implementatie van het voor dit doel ontwikkelde Sectorplan natuur- en scheikunde. Op 19 mei overhandigde de Commissie haar eindrapportage 'Een succesvolle stap' aan minister Bussemaker. De belangrijkste conclusie is dat structurele financiering nodig is om de bereikte resultaten niet verloren te laten gaan. Op basis van de eindrapportage kondigde de minister aan de tijdelijke jaarlijkse investering van 20 miljoen euro met ingang van komend begrotingsjaar structureel op te gaan nemen in de begroting. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls 
- Call HTM 2016: deadline 7 juni 2016, 14.00 uur
- EU/NWO Cofund call Materials Science en Engineering (M-ERA.NET): deadline 14 juni 2016, 12.00 CET
- Call Maatschappelijk verantwoord innoveren: deadline indienen vooraanmeldingen 14 juni 2016; deadline indienen voorstel 8 september 2016
- Call for proposals lectorposities L•INT: deadline 30 april 2017 
- Regeling 'Stimulering Europees onderzoek' kent bonus toe aan onderzoek binnen Horizon 2020: doorlopend
Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Calls om ideeën in te dienen en interesse te tonen
Call voor input voor het Horizon2020 programma 'Research, Innovation and Competitiveness Strategy' van de European Energy Union: deadline 31 mei 2016

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- Physics with Industry: call voor bedrijven, deadline 8 juni 2016
- DutchBiophysics 2016: deadline indienen abstracts presentatie 30 mei 2016
- DutchBiophysics 2016: deadline registratie 25 augustus 2016
- DutchBiophysics 2016: deadline indienen abstracts poster 25 augustus 2016
Computational Sciences for future Energy Conference 2016 - Abstracts: deadline abstracts indienen 15 juli 2016
Computational Sciences for future Energy Conference 2016 - Registratie: deadline registratie 15 september 2016
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- Tips for foreigners
- MyFOM-People
- Akkoord over Cao-OI 2016
FOM Personeelsnieuws april 2016
FOM expres mei 2016
- Gunstige arbeidsvoorwaarden voor vrouwen
- Trainingsaanbod voor oio's
- Salarisschalen 2016

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- NWO-transitie
Nationale Wetenschapsagenda
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube
Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------