laatste nieuws: onderzoek overzicht
Figuur 1. Interactiesnelheden Een nieuwe XENON100 analyse die deze week in Science is gepubliceerd weerlegt een al lang bestaande claim op het waarnemen van donkere materie. De overvloedig in het heelal aanwezige donkere materie is een onzichtbare materie die grotendeels verantwoordelijk wordt gehouden voor de zwaartekracht die het melkwegstelsel bijeen houdt. Volgens de nieuwste theoretische modellen vindt er interactie plaats tussen de hypothetische donkere materiedeeltjes en atoomkernen. Tot op heden zijn dergelijke interacties nog niet waargenomen. De wetenschappers van het XENON samenwerkingsverband hebben nieuwe analysetechnieken ontwikkeld waarmee voor het eerst in de data van de XENON100 detector gezocht kan worden naar interacties tussen donkere materie en elektronen uit de atoomschil. Uit de analyse kwam geen enkel signaal boven de erg lage achtergrondruis uit, waarmee de eigenschappen van donkere materie verder beperkt worden. Lees verder
Thomas Peitzmann De massa van een atoomkern is even groot als de massa van zijn antideeltje, de anti-atoomkern. Dit blijkt uit tientallen miljoenen ongekend nauwkeurige metingen door ALICE, een van de experimenten met de deeltjesversneller LHC van CERN. Een klein verschil in massa zou een teken zijn geweest van een schending van een fundamentele symmetrie. Daarmee zou het een mogelijke aanwijzing hebben gegeven waarom in ons heelal vrijwel geen antimaterie voorkomt, terwijl tijdens de oerknal even grote hoeveelheden materie en antimaterie gevormd zouden moeten zijn. "Het mysterie van de ontbrekende antimaterie is dus nog niet opgelost, maar ook deze uitkomst brengt ons weer een stap verder", zegt FOM-werkgroepleider Thomas Peitzmann van de Universiteit Utrecht. De resultaten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in Nature Physics. Lees verder
Figuur 1. Afbeelding van de magnetische signalen Onderzoekers van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente en de Stichting FOM hebben een bijzonder effect geconstateerd in de magnetische eigenschappen van nanolaagjes van lanthaan-mangaan-oxide (LaMnO3). In een gezamenlijk onderzoek met wetenschappers uit Singapore, de Verenigde Staten en Ierland ontdekten zij een zeer abrupte, bijzondere verandering van het magnetisme bij een minieme verandering in de dikte van de laag. Het onderzoek is deze week gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Science. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls 
- Tweede call voor nieuwe tenure track posities binnen 'Computational sciences for energy research' initiatief: deadline 14 september 2015
- Regeling 'Stimulering Europees onderzoek' kent bonus toe aan onderzoek binnen Horizon 2020: doorlopend
Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- Young eScientist Award 2015: win 50.000 euro aan e-science expertise voor je onderzoek: deadline 1 september 2015
- Call for abstracts Physics@FOM Veldhoven 2016: deadline 11 september 2015, 12.00 uur
- Open Mind subsidies van STW: laagdrempelige subsidie voor originele ideeën: deadline 15 september 2015
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- Tips for foreigners
- MyFOM-People
FOM expres juli 2015
- Cao-Onderzoekinstellingen 2015 definitief akkoord
FOM Personnel News juni 2015
- Gunstige arbeidsvoorwaarden voor vrouwen
- Trainingsaanbod voor oio's
- Akkoord over nieuwe FOM uitvoeringsregelingen (UVR) 2014-2017

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube
Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------