laatste nieuws: onderzoek overzicht
Smileys Op een ogenschijnlijk gewone kubus verschijnt onder druk een patroon van hollingen en bollingen. Natuurkundigen van FOM-instituut AMOLF en de Universiteit Leiden hebben samen met collega's van de Universiteit van Tel Aviv een methode ontwikkeld om zulke driedimensionale structuren te ontwerpen en te maken met eenvoudige bouwstenen. Dit opent de weg naar 'machinematerialen' die bijvoorbeeld op een natuurlijke manier aansluiten op het menselijk lichaam, voor gebruik in protheses en wearable technology. De onderzoekers publiceren hun vinding op 28 juli 2016 in een artikel in Nature. Lees verder
FOM heeft in het Strategisch plan 2015-2019 opgenomen meer aandacht te willen geven aan het betrekken van het midden- en kleinbedrijf (mkb) bij fundamenteel onderzoek. Binnen NWO bestaan hiervoor KIEM-instrumenten, zoals KIEM voor de Topsector Chemie. FOM organiseert nu een instrument waarbij samenwerking met het mkb binnen de Topsector High-Tech Systemen en Materialen (HTSM) centraal staat: KIEM-HTSM. Vernieuwende samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksinstellingen, waarin het bedrijfsleven wil investeren, kunnen bij FOM projecten aanvragen. Lees verder
Plenty of room Elke dag creëert de maatschappij miljarden gigabytes aan nieuwe data. Om al die data goed te kunnen bewaren, wordt het steeds belangrijker dat elke bit informatie zo min mogelijk ruimte inneemt. Een team wetenschappers van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft is er in geslaagd de ultieme limiet te bereiken: ze bouwden een geheugen van 1 kilobyte (8.000 bits) waarbij elke bit bepaald wordt door de positie van slechts één enkel chlooratoom. Het onderzoek is mede gefinancierd door FOM en gepubliceerd in Nature Nanotechnology. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls 
- Call Open Mind 2016: deadline 1 september 2016, 14.00 uur
- Call Maatschappelijk verantwoord innoveren: deadline indienen voorstel 8 september 2016
- Call KIEM-HTSM deadline 27 september 2016, 14.00 uur
- Call for proposals lectorposities L•INT: deadline 30 april 2017 
- Regeling 'Stimulering Europees onderzoek' kent bonus toe aan onderzoek binnen Horizon 2020: doorlopend
Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- X-Ray Metrology Workshop 2016: deadline registratie van presentaties 15 augustus 2016
- DutchBiophysics 2016: deadline registratie 25 augustus 2016
- DutchBiophysics 2016: deadline indienen abstracts poster 25 augustus 2016
- Call for abstracts Physics@Veldhoven 2017; deadline 9 september 2016, 12.00 uur 's middags
Computational Sciences for future Energy Conference 2016: deadline registratie 15 september 2016
Workshop ICT with Industry: deadline registratie 1 oktober 2016
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- Tips for foreigners
- MyFOM-People
- Akkoord over Cao-OI 2016
FOM Personeelsnieuws juni 2016
FOM expres mei 2016
- Gunstige arbeidsvoorwaarden voor vrouwen
- Trainingsaanbod voor oio's
- Salarisschalen 2016

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- NWO-transitie
Nationale Wetenschapsagenda
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube
Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------