laatste nieuws: onderzoek overzicht
NWO-logo Het bestuur van FOM staat achter de conclusie dat de NWO-organisatie aanpassingen nodig heeft om slagvaardiger te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De gesuggereerde oplossingen om een uniforme organisatie zonder voor disciplines herkenbare onderdelen te vormen, krijgen geen steun van het FOM-bestuur. FOM draagt graag bij aan een sterker NWO, vanuit de nauwe verbondenheid die er al is én met behoud van sterke punten en kernwaarden van onze organisatie. De nauwe samenwerking op multidisciplinaire en maatschappelijke thema's in combinatie met onze specifieke kennis van en contacten in het onderzoeksveld levert verrassend nieuw toponderzoek op. Lees verder
Figuur 1. Modellen van bellenkolommen op verschillende schalen Productieprocessen in de chemische industrie kunnen groener: met minder energie en kleinere afvalstromen. Daarvoor is beter begrip nodig van de productieprocessen. Theoretische en experimentele onderzoeksgroepen uit Eindhoven, Twente en Delft slaan de handen ineen om een bijdrage te leveren aan het 'vergroenen' van deze processen. De Stichting FOM investeert 780.000 euro in een Industrial Partnership Programme. Multinationals AkzoNobel, DSM, SABIC, Shell en Tata Steel financieren gezamenlijk een bedrag, waarmee de totale investering op 1,6 miljoen euro uitkomt over een termijn van zes jaren. Lees verder
Figuur 1. Ana Achúcarro FOM heeft in totaal 12 miljoen euro toegekend aan zes nieuwe onderzoeksprogramma's. De onderzoeksgroepen gaan werken aan gebieden waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. Dit varieert van onderzoek naar fundamentele vragen over het universum die het standaardmodel niet verklaart, tot onderzoek naar variabel gedrag van meercellige organismen op het niveau van individuele cellen. Lees verder
Laatste nieuws: organisatie
Onderzoekscalls
Investeringen NWO-groot: deadline 19 mei 2015, 13.59 uur
- Europese Joint Transnational Call FLAG-ERA Graphene: deadline 27 januari 2015
Call for proposals FOM-Projectruimte: doorlopend
- Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen: doorlopend
- FOm/v-subsidies: doorlopend
- Indienen Industrial Partnership Programmes: doorlopend

Overige oproepen en wetenschappelijke prijzen
- NTvN-prijsvraag - Schrijf een artikel over je promotieonderzoek: deadline 1 december 2014
- Schrijf een artikel over je eigen onderzoek voor Kennislink: doorlopend
- Schrijven voor de redactie van Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: doorlopend

-----------------------------------------------------------------

Personeel
- MyFOM-People
- FOM expres juli 2014
- FOM Personnel News november 2014
- Gunstige arbeidsvoorwaarden voor vrouwen
- Trainingsaanbod voor oio's
- Akkoord over nieuwe FOM uitvoeringsregelingen (UVR) 2014-2017

Werkgroepleiders
- MyFOM-Projects
- Checklist Personeelsbeheer voor FOM-werkgroepleiders

Mededelingen
- Topsectoren 
- FOM-beleidslijn Open Access van publicaties
- Actief op sociale media, lees onze tips en trucs!

-----------------------------------------------------------------

FOM op YouTube

Kijk op ons YouTube-kanaal voor korte filmpjes over de FOM-instituten, het FOM-onderzoek, Physics@FOM Veldhoven en andere natuurkundefilmpjes.

-----------------------------------------------------------------