FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/onderzoek/onderzoeksgebieden/algemene-informatie/

Geprint op:
23 februari 2017
09:37:31

FOM --> NWO ≥ 2017
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.

##

Voor de aansturing van de ontwikkelingen in de Nederlandse natuurkunde heeft de Raad van Bestuur van FOM het werkterrein van FOM opgedeeld in zeven onderzoeksgebieden, ook wel subgebieden genoemd. De zeven onderzoeksgebieden zijn:

  • Subatomaire fysica
  • Nanofysica/-technologie
  • Gecondenseerde materie en optische fysica
  • Fysica van levensprocessen
  • Fusiefysica
  • Fenomenologische fysica
  • Overige fysica
  • Speerpunt funderend energieonderzoek

Daarnaast is funderend energieonderzoek een nieuw onderzoeksterrein dat verder uitgebouwd wordt.

Werkgemeenschapscommissies
Vier werkgemeenschapscommissies hebben eind 2013 voor hun subgebied een focusnotitie of een toekomstvisie geactualiseerd. Binnen deze subgebieden wil FOM vooral inzetten op onderzoekslijnen die in deze focusnotities zijn beschreven. Het gaat om Fenomenologische fysicaFysica van Levensprocessen, Nanofysica/-technologie en Gecondenseerde materie en optische fysica. Ook de focusnotities voor de subgebieden Subatomaire fysica en Fusiefysica zijn begin 2014 geactualiseerd.

In elk onderzoeksgebied voert FOM een aantal programma's uit.

Meer informatie over elk van deze onderzoeksgebieden vindt u op de pagina's van het betreffende onderzoeksgebied. Meer informatie over de programma's vindt u onder Onderzoeksprogramma's.