FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/progs-algemene-info/

Geprint op:
22 februari 2017
16:15:45

FOM --> NWO ≥ 2017
 
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.

##

Circa 65 procent van het FOM-onderzoek wordt verricht binnen onderzoeksprogramma's. FOM onderscheidt haar onderzoeksprogramma's in twee categorieën. De eerste en grootste categorie bevat de zogeheten vrije programma's. Voor de aansturing van de ontwikkelingen in de Nederlandse natuurkunde heeft de Raad van Bestuur van FOM het werkterrein van FOM opgedeeld in zeven subgebieden. In elk subgebied wordt een aantal programma's uitgevoerd. De tweede categorie vormen de Industrial Partnership Programmes. FOM voert deze programma's voor fundamenteel strategisch onderzoek uit samen met bedrijven en grote technologische instituten.

Het Uitvoerend Bestuur keurt programma's goed. Elk goedgekeurd programma kent een fact sheet waarop de wetenschappelijke vraagstelling/doelstelling, de looptijd en het toegekende budget zijn vastgelegd. Het Uitvoerend Bestuur kan een programma ook 'in ontwikkeling' nemen. Ten opzichte van deze programma's staat het bestuur positief. Het heeft er nog geen beslissing over genomen, bijvoorbeeld omdat er nog een internationale ex-ante evaluatie moet worden uitgevoerd. De programma's in ontwikkeling hebben ook een fact sheet, maar de financiële gegevens en dergelijke daarop zijn zeer tentatief. Als regel staat een FOM-programma onder leiding van een programmaleider. Het Uitvoerend Bestuur benoemt deze bij goedkeuring van het programma. De rol en positie van de programmaleider staan beschreven in het document bovenaan deze pagina.

Tenslotte hebben de instituten elk een fact sheet waarop het goedgekeurde missiebudget van elk instituut staat vermeld. Uit de missiebudgetten wordt primair de infrastructuur en het overgrote deel van het vaste personeel bekostigd voor de FOM-programma's die in het kader van de wetenschappelijke missie van het instituut worden uitgevoerd.

Onder de knoppen 'Missiebudgetten', 'Industrial Partnership Programmes', 'Vrije programma's' en 'Focusgroepen' vindt u meer informatie en de fact sheets van de FOM-programma's.