FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/onderzoek/onderzoekssubsidies/nwo-eu-e-a-subsidies/nwo-eu-en-subsidies/

Geprint op:
22 februari 2017
15:37:31

 • NWO organiseert een call op het gebied van 'energiesysteemintegratie en big data'. In deze nieuwe call ligt de nadruk op het gebruik van (big) data en de technische disciplines. De ronde wordt uitgevoerd door NWO Exacte Wetenschappen en STW in samenwerking met COMMIT2DATA en de Topsector Energie.

  Lees verder
 • Regieorgaan SIA stimuleert het leggen van verbindingen tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek met als doel innovatie te versnellen en bij te dragen aan de human capital agenda. Hiervoor zet het regieorgaan de regeling Lectorposities bij de NWO-Instituten (L•INT) in. Deze regeling financiert lectorposities bij de acht NWO- en FOM-instituten (AMOLF, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON). L•INT is onderdeel van de propositie van NWO voor de topsectoren. FOM verwacht dat een aantal lectoren op de thema's Energie en Advanced Instrumentation aan het werk zullen gaan.

  Lees verder
 • De regeling Stimulering Europees onderzoek (SEO-regeling) heeft als doel de actieve deelname van publiek gefinancierde kennisinstellingen in Europese onderzoeksprogramma's te bevorderen door een tegemoetkoming in de (in)directe kosten van een EU-gefinancierd project binnen Horizon 2020. De regeling is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Lees verder
 • Hier vindt u een overzicht van de subsidiemogelijkheden binnen NWO zoals de Vernieuwingsimpuls, het Rubiconprogramma en apparatuur-aanvragen.

  Lees verder
 • De European Research Council (ERC) geeft twee soorten subidies uit: Starting Independent Researcher Grants en Advanced Investigator Researcher Grants.

  Lees verder
 • Subsidies voor onderzoek en innovatieprojecten binnen de Topsector Energie via RVO.

  Lees verder

##

Financieringsinstrumenten in het nieuwe NWO
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.
Lopende financieringsinstrumenten – zoals u deze kent van FOM - blijven ook in de eerste helft van 2017 onveranderd. NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ten minste zes maanden van te voren aankondigen. 2017 geldt als overgangsjaar. Meer informatie.