FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/onderzoek/onderzoekssubsidies/overige-fom-subsidies/evenementensubsidies/

Geprint op:
23 februari 2017
00:14:34

Subsidiëren van evenementen in de fysica
Om de doelstellingen van FOM te realiseren levert FOM ook een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en onderzoekers (in opleiding) in de fysica, bijvoorbeeld door het subsidiëren (sponsoren) van evenementen, zoals congressen en symposia. Studiereizen van studentenverenigingen met een duidelijke link met natuurkunde komen ook in aanmerking. Er zijn twee soorten evenementen die wij mede financieren:

  • wetenschappelijke symposia van en voor onderzoekers
  • evenementen van en voor studenten

Subsidie aanvragen?
U kunt uw aanvraag per e-mail sturen aan info@fom.nl. Wij verzoeken u om de volgende informatie in uw verzoek op te nemen:

  • uw contactgegevens;
  • een omschrijving van het te subsidiëren evenement;
  • een begroting;
  • het gewenste subsidiebedrag;
  • het aangeboden 'sponsorpakket' (welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor het plaatsen van een logo en/of advertentie in een programmaboekje of op uw website?).

Contact
Voor meer informatie over subsidiëring van evenementen kunt u contact opnemen met Gabby Zegers.

Deze informatie is ook in het Engels beschikbaar.