FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/onderzoek/onderzoekssubsidies/sub-algemene-info/

Geprint op:
22 februari 2017
15:41:02

Financieringsinstrumenten in het nieuwe NWO
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.
Lopende financieringsinstrumenten – zoals u deze kent van FOM - blijven ook in de eerste helft van 2017 onveranderd. NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ten minste zes maanden van te voren aankondigen. 2017 geldt als overgangsjaar. Meer informatie.

Subsidie aanvragen?
FOM beschikt over verschillende subsidie-instrumenten voor de uitvoering van natuurkundig onderzoek. Elk instrument heeft zijn specifieke doelstellingen en zijn eigen aanvraag-, beoordelings- en selectieprocedure.

Gedragscode belangenverstrengeling
Aanvragers van onderzoekssubsidies en zij die bijdragen aan de beoordeling van en besluitvorming over die aanvragen, moeten er op kunnen vertrouwen dat FOM randvoorwaarden stelt aan beoordelingsprocessen zodat de integriteit van beoordelaars en besluitvormende organen niet in twijfel kan worden getrokken. FOM heeft daarom een gedragscode belangenverstrengeling opgesteld. Deze is rechts bovenaan deze pagina te downloaden.

Bezwaarschriftenprocedure
Voor het aantekenen van bezwaar tegen beslissingen over onderzoeksaanvragen kent FOM een aparte procedure. Het reglement 'Bezwaarschriftenprocedure FOM' kunt u hierboven downloaden.