FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/onderzoek/valorisatie-in-uw-onderzoek/

Geprint op:
22 februari 2017
15:39:29

Van oudsher gebeurt het meeste fundamentele onderzoek binnen FOM louter op grond van intrinsieke wetenschappelijke motieven c.q. intellectuele nieuwsgierigheid. FOM vindt het van belang dat onderzoekers ook worden aangezet na te denken hoe zij de verworven kennis ten dienste willen stellen aan de maatschappij. Daarvoor zet FOM de volgende instrumenten in:

 • Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen (gesloten)
  De Stichting FOM stelde extra middelen beschikbaar om kennisbenutting van door FOM gefinancierd wetenschappelijk onderzoek binnen de universitaire werkgroepen te stimuleren, door middel van 'Valorisatieprojecten'. Dit financieringsinstrument is gesloten.
 • De FOM Valorisatie Prijs
  Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt; het prijzengeld bedraagt € 250.000. De prijs is een beloning voor onderzoekers die er daadwerkelijk in geslaagd zijn om nieuwe kennis maatschappelijk nuttig te maken.
 • FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs
  FOM roept promovendi op in hun proefschrift een hoofdstuk op te nemen over de kansen en mogelijkheden op valorisatie van hun onderzoek. Met ingang van 2010 stelt FOM jaarlijks een prijs van € 5.000 ter beschikking voor het proefschrift met het beste valorisatiehoofdstuk.
 • Valorisatietraining voor FOM-oio's
  FOM organiseert eenmaal per jaar een valorisatietraining voor FOM-promovendi. Doel van deze training is promovendi bewust te maken van het belang, de waarde en de mogelijkheden die wetenschappelijke kennis biedt voor toepassingen. Details over deze training en de geplande data vindt u via het trainingsaanbod voor oio's.

U kunt ook contact op nemen met Jeroen van Houwelingen, telefoon (030) 600 12 17.