FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/overfom/wetenschappelijke-prijzen/algemene-informatie/

Geprint op:
23 januari 2017
16:23:45

FOM --> NWO --> 2017
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.

##

De Stichting FOM wil graag uw aandacht vestigen op vier bijzondere wetenschappelijke FOM-prijzen die voor verschillende onderzoekers in de fysica beschikbaar zijn. Met deze prijzen wil FOM fysisch onderzoek en kennisbenutting bevorderen op verschillende wetenschappelijke niveaus. De prijzen worden tijdens Physics@Veldhoven in januari aan de winnaars uitgereikt.

Laatste FOM-prijzen in 2016
In 2016 zullen voor het laatst de FOM-prijzen worden toegekend, te weten:
* FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs
* FOM Valorisatie Prijs
* FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs
De winnaars van deze prijzen zijn eind oktober bekend gemaakt. De prijzen worden uitgereikt tijdens Physics@Veldhoven 2017.

Natuurkunde prijzen vanaf 2017
Per 1 januari gaat FOM op in het nieuwe NWO. In 2017 zullen vanuit de nieuwe organisatie de volgende wetenschappelijke prijzen worden toegekend:

  • NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs  wordt jaarlijks toegekend voor het beste natuurkundige proefschrift.
  • Minerva-Prijs wordt eens in de twee jaar (niet in 2016) toegekend voor de beste publicatie van een vrouw over een fysisch onderwerp.
  • NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs heeft als doel kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken.
  • NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs moedigt alle promovendi die in Nederland gepromoveerd zijn op een fysisch onderwerp aan om een apart hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. Deze prijs benadrukt het belang van valorisatie en heeft als doel de alertheid van promovendi op mogelijkheden van kennisbenutting te stimuleren.

Meer informatie 
Informatie over de prijzen vindt u op de betreffende pagina's. Op ons YouTube-kanaal staan de opnames van de prijsuitreiking in 2012, in 2013 en in 2015. Daar kunt u ook het filmpje 'Winning prizes for physics at FOM' vinden. 

Deadline
De deadline voor het indienen van voordrachten voor de vier NWO Natuurkunde prijzen 2017 is 1 april 2017.