FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/welkom/

Geprint op :
26 maart 2017
14:49:48

COR staat voor Centrale Ondernemingsraad. Wat doet een (centrale) ondernemingsraad? De ondernemingsraad werkt namens de werknemers samen met de bestuurder aan het goed functioneren van de organisatie. De COR FOM behartigde tot en met 2016 de belangen van FOM en haar medewerkers. Nu FOM per 1 januari 2017 is omgevormd tot NWO-I verandert er het een en ander voor de (centrale) medezeggenschap. De (voormalige) COR-FOM-leden blijven voorlopig jullie directe aanspreekpunt, omdat de zittingstermijn voor alle ondernemingsraden binnen FOM is verlengd.

Met ingang van januari 2017 start er een (voorlopige) COR NWO, waarin alle organisatieonderdelen van het nieuwe NWO zijn vertegenwoordigd. De ondernemingsraden van Nikhef, AMOLF, DIFFER en ARCNL hebben daarin allemaal een zetel. De komende twee jaar zijn er ook twee zetels voor de NWO-I-werknemers in de universitaire werkgroepen. Daarvoor zullen rond mei 2017 verkiezingen plaatsvinden. Ook de werknemers van het Bureau NWO-I krijgen een zetel in de nieuwe COR.

Het huidige e-mailadres cor@fom.nl blijft voorlopig nog in gebruik en via www.fom.nl blijven we het laatste nieuws melden. De nieuwe COR NWO is ook te bereiken via cor@nwo.nl.

In 2017 vergadert de COR NWO om de week. Eens per vier weken is dat samen met de bestuurder (een zogenaamde 'overlegvergadering'). Kijk voor de vergaderdata van de komende periode bij 'Meer Informatie.'

Nieuws van de COR

 • [21 maart 2017] Gezocht: kandidaten verkiezingen COR NWO!
  Voor de NWO-I werknemers in de universitaire werkgroepen (BUW) zijn 2 zetels beschikbaar in de COR NWO. Deze leden worden rechtstreeks gekozen. Op 16 mei zijn de verkiezingen voor de zittingstermijn 2017-2019. Alle verkiesbare werknemers hebben een oproep gekregen om zich kandidaat te stellen. De twee kandidaten die bij de verkiezingen de meeste stemmen krijgen zijn gekozen als COR-lid. De nummer 3 is automatisch gekozen als plaatsvervangend COR-lid. Lijkt het je een leuke uitdaging om de komende twee jaar je NWO-I-collega's te vertegenwoordigen in de COR NWO? Stel je kandidaat door een e-mail te sturen aan cor@nwo.nl, met een korte motivatie en doe dat voor 24 april 2017. Ben je lid van een vakbond? Dan kun je je ook via de vakbond kandidaat stellen. Als er genoeg kandidaten zijn dan krijgen alle kiesgerechtigde werknemers rond 1 mei een e-mail met een uitnodiging en een link om tussen 9 en 16 mei via e-voting hun stem uit te brengen op een van de kandidaten. Op 16 mei om 16.00 uur sluit de digitale stembus en worden de stemmen geteld. Alle regels die van toepassing zijn op de verkiezingen zijn te vinden in het COR reglement.

 • [28 februari 2017] Lees het COR FOM jaarverslag 2016!
  Het jaarverslag 2016 van de COR is klaar en is rechts op deze pagina te vinden onder Meer informatie. Hierin kun je alles vinden over wat de COR FOM heeft gedaan en bereikt in 2016 – en dat is best wel veel.

 • [28 februari 2017] Nieuw dagelijks Bestuur COR NWO gekozen
  De COR NWO heeft een nieuw Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Voorzitter is Casper Rutjes, NWO-I-promovendus bij het CWI. Sjoerd Wouda (OR AMOLF) is secretaris en Astrid Hajema-van Esch (OR NWO) is plaatsvervangend voorzitter. Het DB is aangevuld met Ineke van der Vegt, ambtelijk secretaris.

 • [28 februari 2017] Adviezen transitie staan op Metis
  De adviezen van de COR NWO, COR FOM, OR NIOZ en OR CWI en de reactie daarop van de Raad van Bestuur van NWO zijn te vinden op Metis (intranet NWO) of op te vragen via je lokale OR. De BUW-werknemers van NWO-I kunnen deze stukken opvragen via cor@nwo.nl.

 • [19 januari 2017] Nieuwe COR NWO voor het eerst bij elkaar
  De nieuwe COR NWO is voor het eerst bij elkaar geweest. De COR heeft onder meer de reactie van het AB NWO op de adviezen over sleutelfuncties en organisatieontwerp besproken. Ook heeft de COR een checklist gemaakt, met onderwerpen en aandachtspunten voor 2017.

 • [19 januari 2017] Verkiezingen universitaire NWO-I-werknemers op 16 mei 2017!
  De COR heeft de verkiezingsdatum voor de rechtstreeks gekozen (voormalig FOM- en nu NWO-I) werknemers in de universitaire werkgroepen vastgesteld op 16 mei 2017. In de nieuwe COR NWO zijn 2 zetels beschikbaar voor de werknemers in de universitaire werkgroepen. Lijkt het je leuk om breder te kijken dan je eigen onderzoek en om mee te praten over de verdere invulling van zaken bij het nieuwe NWO? Wil je de belangen van je NWO-I-collega's aan de universiteiten vertegenwoordigen in de COR NWO en zelf ook nieuwe vaardigheden opdoen? Neem dan eens contact op met een van de huidige COR-leden om te horen wat het werk inhoudt (en waarom je je verkiesbaar zou moeten stellen)! Als je verkiesbaar bent krijg je binnenkort vanzelf een oproep.

 • [5 januari 2017] COR FOM adviseert over transitie NWO
  De COR FOM heeft in december drie adviezen uitgebracht over de transitie naar NWO.
  Op 7 december heeft de COR advies uitgebracht over onder meer de conceptstatuten van de institutenstichting NWO-I, de beoogde opvolger van de stichting FOM. Er is onder andere geadviseerd om het opleiden van promovendi (een van de hoofdfuncties van NWO-I) op te nemen in de statuten. De COR ziet het centraal organiseren van opleidingen voor promovendi zowel op korte als op langere termijn als een belangrijke functie en verantwoordelijkheid van NWO-I.
  In het tweede advies, van 13 december, heeft de COR FOM positief geadviseerd over het voorstel om een aantal (voornamelijk leidinggevende) functies binnen de bureaus van NWO (Utrecht en Den Haag) als sleutelfunctie aan te merken. De sleutelfunctionarissen krijgen een management development traject aangeboden, met daarin aandacht voor talentontwikkeling, leiderschap, cultuur en het versterken van de onderlinge verbinding. De COR hoopt dat de leidinggevenden een positieve bijdrage gaan leveren aan het nieuwe NWO.
  Het derde advies, ook van 13 december, ging over het organisatieontwerp (de managementstructuur) van Bureau NWO-I, NWO-Domeinen en – Bedrijfsvoering en het nieuwe Bureau Raad van Bestuur. Op hoofdlijnen kan de COR zich daarin vinden. De plannen zijn echter nog niet erg gedetailleerd uitgewerkt. De COR heeft daarom geadviseerd om de werknemers pas formeel te plaatsen op het moment dat de plannen verder zijn uitgewerkt en de leidinggevenden bekend zijn.
  Samengevat in de woorden van COR-voorzitter Joep Peters: "Wat ons betreft is er over het algemeen goed werk geleverd door alle mensen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de transitie. We hopen dat hiermee de transitie niet alleen een groot succes wordt voor de natuurkunde in Nederland maar ook voor alle andere wetenschappen."

 • [11 oktober 2016] Update adviestraject transitie NWO
  Het transitietraject is enigszins vertraagd. De COR FOM verwacht na 3 november nog een heleboel adviesaanvragen: over het al dan niet aanwijzen van sleutelfuncties, over het detailontwerp van NWO-I en NWO-D en de bevoegdheden en reglementen, en over de statuten van NWO-I. De COR FOM verwacht dat er dan een sociaal plan ligt en stemt de adviezen weer zo veel mogelijk af met de ondernemingsraden van NWO, NIOZ, CWI en ZonMw. Ook komt er nog een formele adviesaanvraag over de omvorming van FOM tot NWO-I. Wij zijn op dit moment in overleg met de bestuurder en het transitiebureau over de planning.
 • [11 oktober 2016] Tweede heidag ondernemingsraden geslaagde dag
  Op 20 september kwamen zo'n zeventig leden van ondernemingsraden binnen het toekomstige NWO bijeen in Amsterdam, bij het CWI. Op het programma stonden onder meer een kennismaking met Stan Gielen, de nieuwe voorzitter RvB NWO, en Caroline Visser, die binnen de RvB de portefeuille bedrijfsvoering en Financiën zal beheren. Er was uitleg over het proces, over de discussiepunten binnen het ontwerp en over de plaatsingsprocedure. 's Middags waren er (verdiepende) sessies over het ontwerp van NWO-D en NWO-I, de plaatsingsprocedure, de nieuwe medezeggenschapsstructuur en Ook-elders (de manier van werken waarbij werknemers deels en tijdelijk bij een ander onderdeel van NWO kunnen werken).
 • [11 oktober 2016] Verlenging zittingstermijnen FOM-ondernemingsraden
  De reguliere verkiezingen voor alle FOM-ondernemingsraden waren gepland in december 2016. In verband met de transitie NWO hebben de FOM-raden besloten om de huidige zittingstermijn te verlengen met maximaal een halfjaar. Zo kunnen wij gezamenlijk de belangen van de medewerkers zo goed mogelijk behartigen bij deze overgang. We hebben de bestuurders, vakbonden en alle werknemers in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken. Uiteindelijk hebben twee werknemers bezwaar gemaakt tegen de verlenging.
 • [30 augustus 2016] Sociaal Plan transitie NWO
  De COR FOM heeft het concept Sociaal Plan voor de transitie NWO ontvangen (inzet werkgevers). Het Sociaal Plan wordt door de werkgevers met de vakbonden afgesloten en daarin staan afspraken over de personele consequenties. De ondernemingsraden van NIOZ, CWI, NWO en FOM hebben gezamenlijk een reactie gestuurd met aanvullingen en suggesties gestuurd.

Klik hier voor het nieuwsarchief van de COR.

Je kunt onder 'meer informatie' (rechtsboven) het reglement van de COR in pdf downloaden. Ook vind je daar de afspraken tussen de COR en Stichting FOM.

Als je vragen hebt over de COR, over FOM of als je de hulp van de COR wilt inschakelen voor een FOM-gerelateerde kwestie, dan horen we dat graag! Je kunt contact opnemen met jouw lokale vertegenwoordiger of met onze ambtelijk secretaris.