FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/verzekeringen/

Geprint op:
23 februari 2017
10:08:07

OHRA
- Ziektekostenverzekering
- Autoverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandverzekering
- Woonhuisverzekering
- Inboedelverzekering
- Kostbaarhedenverzekering
- Ongevallenverzekering
- Caravanverzekering
- Pleziervaartverzekering
- Permanente Reisverzekering

Centraal Beheer Achmea
- Verzekeringspakket Auto en Vervoer
- Verzekeringspakket Wonen
- Verzekeringspakket Reis & Recreatie
- Verzekeringspakket Nabestaandenvoorzieningen
- Vermogenspakket pensioenaanvulling, sparen en beleggen
- Financieringspakket hypotheken en kredieten