FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/fubogesprekken/

Geprint op:
22 februari 2017
15:36:46

Jaarlijks voert u met uw leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Hierin bespreekt u de wederzijdse werkrelatie, de taakstelling in een bepaalde periode en de wijze van functievervulling. 

De aard van de afspraken over taakstelling en ontwikkeling in het functionerings- en beoordelingsgesprek verschillen per type personeel.
Als u een tijdelijk contract heeft, ligt het accent vooral op dat wat u tijdens uw aanstelling moet realiseren. Ook bespreekt u de voortzetting van uw loopbaan na afloop van uw contract.
Als u een vast contract heeft, bespreekt u wat u moet realiseren binnen een bepaalde periode. In het gesprek komt ook de verdere ontwikkeling vanuit de functie aan de orde.

Voor het voeren en vastleggen van deze gesprekken heeft FOM één verslag Functionerings- en beoordelingsgesprek ontwikkeld. U kunt dit verslag op deze pagina downloaden. U gebruikt hetzelfde formulier of u nu een vast of een tijdelijk contract heeft.

Maar als u promovendus bent, dan voert u jaarlijks een planning- en evaluatiegesprek. Zie de informatie onder Planning en evaluatiegesprekken voor oio's

De gehele regeling vindt u in UR-14: Functionerings- en beoordelingsgesprekken & Professionele ontwikkelingsplannen.