FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/werk-en-dienstreizen/binnenlandse-dienstreis/

Geprint op:
22 februari 2017
17:25:52

Vergoeding binnenlandse dienstreis
FOM vergoedt reizen die u in Nederland voor uw werk moet maken. Dit is exclusief woon-werkverkeer.

Openbaar vervoer en overige kosten
Voor de uitbetaling van reiskosten per openbaar vervoer en andere kosten gebruikt u het formulier Kostendeclaratie binnenland. Voor de uitbetaling van reiskosten per openbaar vervoer dient u originele vervoersbewijzen bij te voegen. Voor de overige kosten dient u originele bonnen mee te sturen.

Reizen met OV-chipkaart
Voor het onbelast vergoeden van een dienstreis met OV-chipkaart dient u volgens de voorschriften van de Belastingdienst een uitdraai van de gemaakte reis bij te voegen. Bij het ontbreken van een bewijsstuk kan evenwel voor een afgelegd traject een kilometervergoeding plaatsvinden gebaseerd op € 0,17 cent per kilometer.

Autokosten
Indien u na verkregen toestemming van de werkgever voor uw dienstreis van de eigen auto gebruik maakt, wordt aan u een vergoeding toegekend van € 0,28 per km. Indien u er de voorkeur aan geeft de dienstreis, ofschoon die op doelmatige wijze per openbaar vervoer kan worden verricht, zonder toestemming per eigen auto te ondernemen, dan wordt een vergoeding op basis van NS‑kilometertarief tweede klasse gegeven à € 0,17/km.

Voor niet-FOM-medewerkers geldt een vergoeding van € 0,19/km.

Voor de uitbetaling van de autokosten dient u het formulier Autokostendeclaratie in te vullen. FOM vergoedt uitsluitend de kilometers. Overige autokosten, zoals parkeerkosten, zijn niet declarabel, tenzij er een transportverzekering is afgesloten.

Werkorder en handtekening
Beide formulieren dient u te voorzien van een Werkorder en een handtekening van de werkgroepleider. U kunt de formulieren opsturen naar de Financiële Administratie van het FOM-bureau.

Wij verzoeken u de (onkosten)declaraties binnen twee maanden in te dienen.
De gehele regeling vindt u in de UR-3, artikel 10 t/m 12.