FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/werk-en-klachten/seksuele-intimidatie-pesten-agressie-en-geweld-en-werkdruk/

Geprint op:
22 februari 2017
17:32:31

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten: het is niet altijd zichtbaar, maar het bestaat. Misschien ook bij ons op het werk. Dat betekent niet dat het er thuishoort. FOM vindt dat mensen respect moeten hebben voor elkaars persoonlijke grenzen. Ook te hoge of te lage werkdruk kan de arbeidsprestaties negatief beïnvloeden. Met een degelijk beleid streeft FOM naar een optimaal werkklimaat waarin ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd en medewerkers goed kunnen presteren. Wat dit beleid inhoudt, leest u in de brochure (Seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld en werkdruk. Hiernaast kunt u de tekst downloaden.

Klik hier om de namenlijst met vertrouwenspersonen te raadplegen.

Meer informatie en de verdere procedure over de klachtenregeling leest u in UR-17, Individueel Klachtrecht. U kunt ook contact opnemen met Liz van Dijk. FOM behandelt alle informatie vertrouwelijk.