FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/werk-en-ziekte/ziek-en-herstelmelding/

Geprint op:
22 februari 2017
17:13:04

Bent u werkzaam in een universitaire werkgroep?
Dan dient u zich ziek en hersteld te melden bij uw leidinggevende. Ook dient u dit te melden bij de Centrale Personeelsdienst, via telefoonnummer (030) 600 12 37 of per e-mail via ziekmelding@fom.nl. Als de ziekte een gevolg is van een ongeval dient u dit te melden.

Bent u werkzaam in een instituut?
Dan dient u zich ziek en hersteld te melden volgens de reguliere afspraken die op uw instituut gelden.