FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/valorisatie-en-industrie/

Geprint op:
22 februari 2017
15:48:14

FOM --> NWO ≥ 2017
 
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.

##

De Stichting FOM levert een relevante bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie en aan het mede oplossen van wetenschappelijke vraagstukken bij bedrijven en op maatschappelijke terreinen als energie en gezondheid.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat de Industrial Partnership Programmes een groot succes zijn. Hierin worden uitdagende problemen uit het bedrijfsleven gekoppeld aan creatieve wetenschappelijke oplossingen, waarbij het bedrijf en FOM het onderzoek gezamenlijk financieren.

Hoe FOM vorm geeft aan valorisatie staat beschreven in de valorisatienota 'Fundamenteel onderzoek voor de maatschappij' (zie de bijlage, rechtsboven op deze pagina).

Als FOM-onderzoeker of FOM-werkgroepleider kunt op deze pagina's vinden hoe valorisatie verbonden is met uw projecten en wat voor mogelijkheden er voor u zijn om een idee of vinding verder te ontwikkelen.

Als bezoeker uit de industrie vindt u hier informatie over mogelijkheden tot allerlei vormen van samenwerking met FOM.

Op de topsectoren-pagina van FOM vindt u informatie over FOM en de topsectoren.